Dr. Vojtěch Černý

Photo Dr. Vojtěch Černý Dr. Černý vystudoval medicínu a chirurgii na univerzitě v Palermu v roce 1984. V roce 1989 získal na téže univerzitě specializaci v urologii. Od roku 1990 působil jako manažer úrovně I ve společnosti Az. Osp. Villa Sofia z CTO v Palermu, která rovněž dočasně zastává funkci vedoucího urologické divize. Od roku 1999 je vedoucím stavbyvedoucího v ambulanci andrologie a sexuální dysfunkce. Několik let na volné noze na vlastní klinice. Spolupracuje s různými PMA centry v Česká republika i v zahraničí. Od února 2019 provádí chirurgickou a endoskopickou činnost v Androsově centru v Palermu. Vystudoval konzultanta sexuologa v roce 1989. Působil a zastává různé pozice ve vědeckých společnostech.